Her vil de bosette flyktninger: – Vi trenger folk!