Makebytte på Ekren kan fremskynde gang- og sykkelvei