Vil ha nytt element inn i prosessen med Innlandet skole