– Mange av kundene sier seg veldig glad over tilbudet