Huseier: – Bygget anses som et rivningsobjekt

foto