– Det må ligge en vilje og en lyst her til å utvikle bedriften