Hadsel Næringsforening inviterte sine medlemmer til uformell julefrokost