Til uken avgjøres det: Forblir det Gjerstad, eller blir det Jarstad?