Sat­ser stort på ved­li­ke­hold ved Ho­ved­går­den: – Vik­tig å ta vare på his­to­ri­en

foto