– Fo­kus på psy­kisk hel­se er kjem­pe­vik­tig, for en psy­kisk hel­se er noe vi alle har