– Dette skal ikke bli «bare» et løp, men en hel opplevelse