Flammehav i miljøhavna på Børøya var planlagt

foto