Mangel på personell fører til forsinket innflytting på Ekren

foto