Det var en oversikt over representantenes møtegodtgjørelser som avslørte at det var holdt møter det ikke var orientert allmennheten om. Tidlig i august ba VA om alle protokollene til kommunens tre foretak for første halvår.

Les også: Trekker seg fra HH-styret

Usynlige møter

Avisen fikk fire møteprotokoller fra Hurtigrutens Hus, mens økonomiavdelingen har utbetalt møtegodtgjørelse for seks møter. Det var dermed to møter i juni avisen ikke fikk innkalling og protokoll fra. Overfor VA fremholdt Britt Solvik at hun ikke kunne huske de to omtalte møtene. På direkte spørsmål om det hadde vært holdt andre møter henviste både Solvik, Ragnhild Renna og Anne Cameron til styreleder Lars Rask.

Les også: - Reglene må følges

Beklaget

Overfor VA har Rask både bekreftet og beklaget at det ikke var sendt innkalling til møtene VA sitter med opplysninger om. På et oppklaringsmøte 5. september, mellom styreleder Lars Rask (Sp), Britt Solvik (Ap) og redaktør Geir Bjørn Nilsen i Vesteraalens Avis, avviste både Rask og Solvik at det hadde vært flere møter etter 30. juni som det ikke var blitt opplyst om.

Denne uka får imidlertid VA opplyst fra Arne Ivar Mikalsen om at det har vært holdt hemmelig møte i Hurtigrutens Hus også i august. Det er blant årsakene til at han trekker seg fra styret i Hurtigrutens Hus.

Ny beklagelse

På spørsmål fra Vesteraalens Avis om hvorfor det nok en gang dukker opp opplysninger om hemmelige møter, svarer styreleder Lars Rask (Sp) følgende i en mail:

23. august var det kun en samling for å informere om hvordan styreleder hadde håndtert et tidligere gitt mandat fra styret, det ble ikke drøftet eller behandlet noen saker. Basert på dette valgte styret å samles uformelt, derav heller ingen innkalling da det ikke ble oppfattet som et møte. Da styreleder i ettertid ser at det kan være forskjellig tolkning av om det faktisk var et formelt møte eller ikke, burde man ha valgt den sikre løsning og faktisk innkalt til et møte. Som styreleder kan jeg bare beklage denne feilvurdering og betrygge avisen med at det for fremtiden vil bli innkalt til formelle møter hver gang styrets medlemmer i Hurtigrutens Hus KF skal samles.

-Ikke bra

Tidligere styreleder i Hurtigrutens Hus Camilla Skog Rodal reagerer med undring på opplysningene om hemmelighold rundt møtene som har vært holdt i sommer.

- Det har hele tiden vært etablert praksis om åpne møter i foretaket Hurtigrutens Hus. Det har alltid vært sendt ut møteinnkallinger og referater, også til pressen.

- Hvorfor det?

- For det første følger det av loven, og for det andre var det i vår interesse å holde allmennheten informert om driften av Hurtigrutens Hus. Vi ønsket jo at publikum skulle være interessert i Hurtigrutens Hus, og i driften av huset, fremholder Skog Rodal.

Lukket deler

- Dere hadde vel diskusjoner gående som offentligheten ikke fikk ta del i?

- Selvsagt hendte det, som eksempelvis når vi diskuterte konkurransemessige forhold, som det ville vært uheldig kom ut. Når slike situasjoner oppstod gjorde vi som man skal, nemlig å gjøre vedtak om å lukke møtet. Når saken var ferdig diskutert, kunne møtet åpnes for offentlighet igjen, sier Rodal.

- Hvorfor mener du offentlighet er viktig?

- Vi har en plikt til å ha et så godt styrearbeid og så godt saksgrunnlag at det tåler dagens lys. Det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus eies av innbyggerne i kommunen, og det ser veldig rart ut om man ikke får informert eierne sine om hva som foregår, sier den tidligere styrelederen.

Leit og trist

Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen liker veldig dårlig at det dukker opp opplysninger om såkalte uformelle møter.

- Jeg er svært overrasket og lei meg over å få høre at det har vært holdt enda et møte som det ikke har vært åpenhet om. Spesielt fordi jeg har hatt styreleder Lars Rask, og nestleder Britt Solvik på besøk her i avisen, der de overfor meg forsikret om at det ikke hadde vært flere møter, poengterer Nilsen.

- Dette er leit for avisen, det er leit for leserne våre, og det er leit for politikerne som har vært med på disse møtene, sier redaktøren.