– Kommunen har begrenset handlingsrom, sier Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H)

foto