– Det er en anerkjennelse av at vi gjør noe bra

foto