Ambulansen fikk «hjertelig» gave til 165.000 kroner fra LHL Hadsel

foto