Om Innlandet skole: – Det er faktisk et ærlig forsøk