Nordland Akademi: – Ønsker å slippe til nye krefter