Ekren-åpning 1. juni, kanskje

foto
HELSE- OG OMSORGSSJEF: Marion Celius informerte hovedutvalget. Foto: IDAR OVESEN