Uavklart om anmeldelse etter ulovlig hogst: – Vi skal ikke glemme saken