Hadsel Ap hadde årsmøte torsdag. I årsberetninga kommer det frem at partiet hadde 84 betalende medlemmer per 26. mars. Ved utgangen av året var det 30 flere. Blant de utmeldte er tidligere leder Wenche Skar.

Ny leder

Årsmøtet valgte en ny leder, og det er Tor Olav Kvål fra Sandnes. Han er valgt for ett år. Nestleder er Rayner Skare Lind. Kasserer Knut Jarle Andreassen tok gjenvalg, og det gjorde også sekretær Sylvi Bentzen. Kvinnekontakt er Lisa Schønsee. Styremedlemmer er Kristin Albriktsen og Finn Sture Hultgren. AUF-leder Viktoria Høybakk og gruppeleder Gro-Marith Villadsen er også med i styret.

Jobbe for å få ro

Kvål sier til VA at han har stått som medlem av Ap før, men ikke vært politisk aktiv.

- Du sa ja da du ble spurt?

- Ja, jeg gjorde jo det. Det er nødvendig at partiet får ny leder og nytt styre. Jeg tror jeg kan bidra til å roe ned konfliktnivået, sier Kvål, som er født og oppvokst på Sandnes og fremdels bor der.

Om fallet i medlemstallet sier han at det er noen som ikke har betalt kontingent ennå, så det er ikke bare snakk om aktive utmeldinger.

- Hva blir din store jobb nå?

- Først og fremst å få ro i partiorganisasjonen. Dernest er det selvsagt høstens valg som er den store saken.