Den nye sykehusdirektøren: – Økonomien skal ikke berøre tilbudene

foto