Fylkesmannen i Nordland varsler lang saksbehandlingstid på klagen om masseuttaket i Bergvik, går det fram av et brev til Hadsel kommune.

Etter at kommunestyret tidligere i år ga tillatelse til å drive masseuttaket, er det klaget. Sakene ble oversendt til fylkesmannen i slutten av november, men i et brev varsles det at embetet kommer til å bruke lang tid.

Det antydes en behandlingstid på minst tre måneder.