Utredning om Melbu legekontor: – Har ikke fått det vi bestilte