Bidrar med støtte til Melbo Arena 2.0: – Et stort steg i riktig retning