Etter økonomirapporten: Endret vedtak, kan være ulovlig