Disse hadde allerede gjort deler av bakken ubrukelig, og store deler stod i fare for å bli det. «Invasjonshæren» bestod av lutz-/sitkagran.

Dette opplyser Knut Joakimsen fra IL Stålbrott og Jan Hatløy fra Naturvernforbundet i Vesterålen om i en pressemelding.

– Disse ødelegger den stedegne kystnaturen, og artsdatabanken har karakterisert dem til å være arter med svært høy økologisk risiko, det en før kalte for svartelistede arter. Naturvernforbundet i Vesterålen har bekjempelse av granplanting og granspredning som sin fremste kampsak.

En fullpakket stor traktorhenger og mer til, var resultatet av innsatsen på Sandnes. Foto: Innsendt

Nå har de tatt spaden i egen hånd på Sandnes og ryddet grana.

– Her var det åpenbart mulig å slå to fluer i en smekk, bli kvitt en skadelig art og samtidig redde skibakken fra overgroing, og Naturvernforbundet i Vesterålen og IL Stålbrott inviterte derfor til ryddedugnad, informeres det om.

Hele 17 personer hadde møtt opp til dugnad. Initiativtakerne skriver:

– Responsen var svært god, og sist lørdag møtte 17 store og små opp med ryddeutstyr og hansker for å gjøre en innsats for natur og friluftsliv. Innsatsen og effektiviteten var imponerende, og etter 3 – 4 timers innsats var bakken ryddet!

Det påpekes at grana vil fortsette å spre seg og at det med tiden nok vil bli behov for mer rydding, men at man noen år fremover nå kan glede seg over en velfrisert skibakke på Sandnes.