Vil ha samarbeid for å ta vare på krigsminnemerker

foto