Økolonialen utvider butikken: Stor etterspørsel etter økologiske varer