Hogst av skog med hønsehaukreir: Avventer skogsjefens vurdering