Ros og litt ris til kystsoneplanen

foto
– Vi er opptatt av hva som båndlegges av areal, uttrykte Rolf Jørgen Jenssen. Foto: IDAR OVESEN