- Bruk av plastposer har vært gjenstand for bred debatt i klimapolitikken. Det hersker ikke tvil om at bruk av plastposer må reduseres kraftig, sier Sefranek, og viser til den døde hvalen som hadde magen full av plast.

- Vi begrenser vårt private forbruk av handleposer i plast så mye som overhodet mulig. Til våre daglige innkjøp har vi med et stort og robust handlenett som vi bruker gang etter gang, forteller melbuværinger.

Vrengte nett til avfall

Sefranek og familien mener at Reno-Vest ikke handler i tråd med sin egen formålsparagraf når de krever at kundene skal bruke og vrenge handlenett til restavfall.

Husstanden til Sefranekn samlet opp innholdet tilsvarende 3-4 handlenett og la avfallet i en svart søppelsekk.

- Denne nektet Reno-Vest å ta med, slengte den i grøfta slik at fuglene hakket hull på den i løpet av dagen og søpla lå strødd utover, forteller han.

- Jeg oppfordrer Reno-Vest til å handle i samsvar med egne verdier og akseptere at kunder leverer avfall i svarte søppelposer.

Han er ikke imponert over kundevennligheten da svartsekken bare ble kastet ut av søppelboksen.

Optisk sortering

Reno-Vest ved daglig leder Tage Ellingsen sier til VA at han beklager at avfallet ikke ble lagt tilbake i beholderen, men at det ikke er mulig å bruke sorte sekker.

- Renovasjonsordningen som benyttes for husholdningsavfall er optisk sortering. Det vil si at avfallet blir sortert etter fargen på posen det legges i. Grønne poser skal inneholde matavfall, røde poser skal inneholde papir og restavfallet skal legges i et vrengt handlenett, sier han.

Røde og grønne poser inngår i renovasjonsgebyret, mens mange bruker handlenett til restavfallet. Ellingsen forteller at Reno-Vest selger hvite poser på gjennvinngsstasjonene dersom man vil unngå handlenett.

- Optisk sortering av avfallet innebærer at vi må ha fargede poser for å skille avfallstypene fra hverandre. Posene som benyttes er derfor et verktøy for å samle inn avfallet på en miljømessig god måte, samtidig som det er kostnadseffektivt og kvaliteten på avfallet opprettholdes.

Ikke lov med sorte sekker

Dersom sorte sekker brukes, regnes det som feilsortering, og søppelet blir ikke tatt med på innsamlingsrundene.

-–Den sorte sekken som Thomas Sefranek har benyttet er derfor blitt lagt til side, og kunden fikk mulighet til å sortere avfallet på riktig måte, sier Ellingsen.

- Som det påpekes, kunne Reno-Vest ha lagt avfallet tilbake i beholderen, og vi beklager at søpla er blitt dratt utover av fugl. Likevel ønsker Reno-Vest å understreke viktigheten av å følge sorteringsguiden. Denne finner man på våre hjemmesider: reno-vest.no, appen Min renovasjon og i vårt kundemagasin Naturligvis, avslutter Ellingsen.