Samlet seg til støttemarkering for kollegaene i Gaza