Vedtak om Innlandet skole lar seg ikke gjennomføre. Nå står Hadsel overfor ei krevende beslutning i kommunestyret