Utvikler konkurransen: – Vil bli større, artigere og mer mangfoldig