Åse-Adele (15): - Givende å være med de eldre

foto
Masseuttaket: Hvis Åse-Adle Lysvik (15) fikk være ordfører for en dag ville hun stanset masseuttaket ved Hadselhamn på grunn av folkene som bor der. Foto Mari Elise Nordgård