Be­drif­ter får be­søk av for­mann­ska­pet i Had­sel