Avvikler kravet om praktisk drosjesjåførprøve: – Veldig positiv til denne endringen