Mikalsen peker på at styret har pålagt daglig leder i Hurtigrutens Hus omfattende arbeidsoppgaver.

Les også: Flere hemmelige møter

– Å være daglig leder i Hurtigrutens Hus er ikke én jobb, det er mange jobber. På den ene siden skal du være eiendomsutvikler, ha ansvar for utleie av eiendommen og drifte hotell/hybelhus. Samtidig skal du ha et personalansvar, og daglig leder har vært ansvarlig for booking og produksjon av kultur på huset. Hurtigrutens Hus har også overtatt skjenking og servering etter at flere eksterne har drevet dette. Det drives kurs og konferanse, og man har viktige leietakere å ivareta, påpeker Mikalsen.

Administrasjonen er svært liten sammenlignet med andre kulturhus som kun driver med kultur, og kan vise til formidabel aktivitet med få ressurser.

De ansatte og daglig leder har gjort en stor innsats, og innsatsen deres tas tidvis for gitt. Daglig leder har hatt svært lange arbeidsdager siden han startet, og dette eskalerte den siste tida.

Mikalsen sier at styret burde ha skjønt dette og grepet fatt i problemet.

– I stedet blir det holdt en serie møter, som er mer eller mindre offentlige, og der jeg opplever at styret i stedet har en prosess der man ønsker å bli kvitt daglig leder. Derfor ønsker jeg ikke å sitte i dette styret, sier Mikalsen.

Har taushetsplikt

Han sier at taushetsplikten forhindrer ham fra å snakke konkret om styrets behandling av saken, men mener at prosessen ikke har vært god.

Mikalsen sier at lukkede og hastige prosesser også er noe av bakteppet for at han trekker seg.

Les også: Slutter som kulturhussjef

Sykemeldt

Jon Lauvland Pettersen har vært sykemeldt siden Sankthans. VA skrev om dette 28. juni.

25. august skrev VA at det var holdt to hemmelige styremøter i Hurtigrutens Hus. Disse ble aktivt forsøkt hemmeligholdt av flere styremedlemmer. Styreleder Lars Rask og Arne Ivar Mikalsen bekreftet imidlertid møtene.

Førstnevnte ba om unnskyldning for at møtene ikke var innkalt på ordinært vis.

Les også: Reglene må følges

Ifølge Arne Ivar Mikalsen har det vært holdt ytterligere ett møte, som også er holdt hemmelig for offentligheten.

3. september skrev VA at Lauvland Pettersen hadde hatt sin siste arbeidsdag.

Arne Ivar Mikalsen mener Lauvland Pettersen har hatt en helt umulig oppgave der utgangspunktet har vært som galest.

– Budsjettet har vært helt urealistisk. Det forsøkte Lauvland Pettersen å anskueliggjøre via et revidert budsjettforslag der han foreslo å legge ned all aktivitet utenom de nødvendigste forpliktelser til leietakere, og som media omtalte. Han påpekte at den styringen som politikerne ønsker ved Hurtigrutens Hus ikke er mulig i et lengre løp, sier Mikalsen.

– Man kan stille spørsmål ved om styret er en ansvarlig arbeidsgiver i en slik situasjon.

Viktig

Han understreker at Lauvland Pettersen har vært en viktig person for utviklingen av det kunstneriske tilbudet ved Hurtigrutens Hus. Han fremhever Lauvland Pettersens brede kontaktnett. Samtidig roser han Lauvland Pettersen og det forrige styret for flere gode beslutninger som det nå kan hentes gevinst av.

– Det er etablert et kjøkken som gjør at rommene kan leies ut til studenter, det er gjort investeringer i kinokiosken, som Hurtigrutens Hus vil tjene penger på i årene som kommer, understreker Mikalsen.

Hotellfløyen har meget godt belegg og skaper gode inntekter til foretaket. Han mener at Hadsel har et kulturtilbud som ikke ligger bak verken Harstad eller Vågan.

Hadsel Eiendom

Jobben med å styre Kulturhuset er imidlertid for omfattende. Derfor mener venstrepolitikeren at styret må velge en annen organisering. Kulturproduksjonen og eiendomsforvaltningen bør skilles.

– Hadsel Eiendom, eller et helt nytt foretak, bør overta ansvaret med å utvikle eiendommen. En eventuell ny kulturhussjef bør ha som ansvar å drifte bygget slik at innbyggerne får et godt kulturtilbud, mener Mikalsen. Han mener dagens organisering ikke kan fortsette.

– Jeg vet ikke om jeg vil anbefale noen å søke på jobben som kulturhussjef slik stillingen fungerer nå, sier han.

Ingen kommentar

Styreleder Lars Rask i Hurtigrutens Hus sier til VA at han ikke kan kommentere saken siden det er en personalsak, men han peker på at vedtak i saken er fattet enstemmig.

Jon Lauvland Pettersen sier til VA at han har inngått en avtale og at han av den grunn ikke kan uttale seg.

– Hadsel Eiendom, eller et helt nytt foretak, bør overta ansvaret med å utvikle eiendommen.