Skudd løsnet og politi skadet i Sandnessjøen

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding mandag formiddag.

Hendelsen fant sted under et helseoppdrag som politiet bisto med. En politiet beskriver som i dårlig forfatning, utgjorde en fare for seg selv og etter hvert også andre. Mannen befant seg i et kjøretøy og skal ha forsøkt å kjøre ned både politi og helsepersonell.

– En politibetjent ble skadet i en arm og to kjøretøy fikk skader. For å få kontroll på vedkommende ble det lagt ut spikermatte og løsnet skudd mot dekkene på kjøretøyet, sier jourhavende jurist Martin Arneng Varsi i Nordland politidistrikt i pressemeldingen.

Manne ble ivaretatt av helsepersonell da politiet fikk kontroll over situasjonen. Det er opprettet sak på forholdet som gjelder påkjørsel av tjenesteperson og kjøretøy. Det er politiet i Rana som skal etterforske saken.

Spesialenheten for politisaker er også varslet på grunn av at det ble løsnet skudd fra politiets side.

Nordland SV fremmer uttalelse om forbud mot atomvåpen

Onsdag vil SV komme med en uttalelse i fylkestinget i Nordland. Uttalelsen omhandler at partiet foreslår at Nordland fylkesting skal be stortinget om å slutte seg til FN-traktaten om internasjonalt forbud mot atomvåpen (TPNW).

Det skriver partiet i en pressemelding.

– Norge har gått foran i kampen mot landminer og vunnet. Vi gikk foran i kampen mot klasevåpen, og vi vant. Nå er det på tide at verden sier nei til atomvåpen. Det er verdt å merke seg at alle andre masseødeleggelsesvåpen, kjemiske og biologiske, allerede er forbudt, sier Christian Torset, gruppeleder for SV på fylkestinget.

Partiet viser i pressemeldingen til at et flertall på 122 av FNs medlemsland i juli 2017 vedtok en traktat som forbyr atomvåpen globalt. Traktaten ble vedtatt å tre i kraft som internasjonal lov når femti medlemsland hadde signert og ratifisert avtalen. SVs forslag kommer nå som en reaksjon på at Honduras 24. oktober ratifiserte avtalen, som ble en del av folkeretten.

Torset mener argumentet om at Nato-medlemskapet står i veien ikke holder.

– Nei, det holder ikke. Norge har allerede forbud mot atomvåpen på norsk jord, så ingen Nato-land kan legge til kai med skip, eller lande på norske flyplasser med fly som bærer atomvåpen. Forbudet vi fremmer er en utvidelse av det eksisterende forbudet hvor vi sier at vi aldri skal utvikle, lagre eller bruke atomvåpen. Hvem er det som egentlig mener vi trenger handlingsrom til å gjøre det, spør Torset i pressemeldingen.

Åshild Pettersen, leder for Nordland SV, er enig med gruppelederen:

– Atomvåpen skiller ikke mellom barn og voksne eller sivile og stridende parter, og rammer sykehus og krigsmateriell likt. Dette strider mot menneskerettighetene og krigens regler, og det må vi si klart ifra om. Vi håper å få støtte fra fylkestinget til å si nei til atomvåpen, sier Pettersen i pressemeldingen.

Oppstart av midlertidig hangar for overvåkningsflyene på Evenes

Oppstart av grunnarbeidet til tomta for midlertidig hangar for overvåkningsflyene på Evenes. Foto: Forsvarsbygg

- Flystasjonen skal ta imot de nye overvåkningsflyene P8 før selve hovedbasen står klar i 2023. Det er det samme firma som fikk kontrakten på grunnarbeidene til hovedbasen, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Prosjektet skal sørge for midlertidige fasiliteter i påvente av at hovedbasen for de maritime overvåkningsflyene ferdigstilles. Bertelsen og Garpestad ble tildelt kontrakten til fordel for to andre entreprenører som også hadde regnet på jobben. De er allerede i gang med prosjektet, og startet opp i september.

Grunnarbeidene består i masseutskifting til fjell, fornyelse av infrastruktur i grunnen og oppfylling og planering for etablering av nytt bygg på tomta. Verdien på kontrakten er på vel 5,1 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Trafikkulykke mellom bil og sykelist

Mandag kveld melder politiet i Nordland på Twitter om en trafikkulykke mellom bil og sykelist på Stokmarknes.

– Begge parter er våkne, ukjent skadeomfang, skriver politiet.

Sykelisten tas med til legevakten og nødetatene er på vei til stedet.

Mari Lillestø, operasjonsleder hos politiet i Nordland, opplyser like før 21:00 til VOL at politiet er på stedet og snakker med fornærmede.

– Det var en sykelist som skulle over et gangfelt, men vedkommende gikk ikke av sykkelen. Det skal ha vært blikkontakt mellom syklist og bilfører, men oppstått en misforståelse som endte opp med et sammenstøt i svært lav fart mellom de to, sier hun.

Lillestø sier at sykelisten ikke er skadet og at ulykken ikke var så alvorlig som politiet først fryktet.

21:00 melder politiet på Twitter at de har avhørt vitner og at de ikke vil opprette sak.

Vesterålen får 200.000 i kulturmidler


Fylkesrådet i Nordland deler i disse dager ut prosjektmidler til kulturfeltet i fylket. Formålet med tilskuddsordningen for kulturprosjekter og -arrangementer er å stimulere til å gjøre kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. Det legges vekt på at tiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner.

I Vesterålen mottar Vesterålen Hub, i regi av Vesterålen regionråd, 200.000 kroner. i forbindelse med prosjektstøtten.

Tilskuddene går til prosjekter innen både klassisk og rytmisk musikk, scenekunst, visuell kunst og tverrfaglige kulturtiltak. Eksempler på prosjekter som har fått støtte i denne tildelingsrunden er liveproduksjon for nyetablerte musikere i regi av AKKS Norge, den 8. Kjerringøy Land Art Biennale, Trevarefabrikkens kulturprogram, 50-årsjubileum for Nordnorske Bildende kunstnere, Toppenkurset i regi av Vefsn Unge Strykere, og Vesterålen Hub for nye medier og kreativ teknologi.

I denne behandlingsrunden er 67 søknader vurdert. Total søknadssum er 8 051 700 kroner. Forslaget til fordeling av tilskudd fordeler seg slik innenfor de ulike kulturuttrykkene:


Så mye får kulturaktørene i prosjektstøtte


Navn

Søknadssum

Tildelt

Teltmøter om tro og tvil - Kirsten Vebjørg Hagene Thoe45 00040 000
Toppenkurset 2021 - VEFSN UNGE STRYKERE150 00060 000
Ta Træna med Storm 2021 – TRÆNAFESTIVALEN40 00030 000
Trevarefabrikkens kulturprogram, høst 2020 og vår 2021200 00065 000
Liveproduksjon for nyetablerte - AKKS NORGE107 90060 000
Membra Jesu Nostri - Lofoten 202130 00025 000
Galleria Kunstfestival 2020100 00060 000
Sanne Røverhistorier - Evjenth Slind26 00015 000
Kråkesølv - Stødig som en bauta20 00020 000
De Tomme Gatene - EILERTSEN & GRANADOS60 00045 000
En dag hos Sørneset Produksjon60 00035 000
NNBK 50års Jubileum 2021 – Aura110 00075 000
Helgeland – Talentutviklingsprogram, Studio Nord80 00035 000
Kjelvikspillet vol 2.060 00049 900
Heim te Nordland – Inni90 00050 000
Vesterålen Hub – Vesterålen regionråd200 000120 000
Prosjekt 67 -100 00050 000
Bakeribyggfestivalen40 00040 000
Fotefar - LVO 45 år50 00040 000
Trykk i Sanntid – Kunstkvarteriet Lofoten60 00030 000
Holding Position – Thomas of Norway Voll30 00030 000
Elisabeth Turmo - Solo26 00020 000
En Dag i Store Studio – Talentutviklingsprogram60 00060 000
Oktoberfest Fleinvær- en to måneders50 00030 000
SUM1 794 0001 095 900Vocal Art (egen avtale -2021)
100 000Arenautvikling, inndratte midler
Den 8. Kjerringøy Land Art Biennale 2021120 000106 000
SUM120 000106 000
TOTALSUM TIL UTDELING
1 301 900
Fant nedkjølt mann i Øksnes

- Politiet er på plass for å undersøke hva som kan ha skjedd med mannen, opplyses det fra politiets operasjonssentral.

Det skal ha kommet bekymringsmeldinger til politiet søndag kveld fra mannens familie.

Mannen ble senere funnet nedkjølt, som medførte at politiet rykket ut. Politiet har ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd, men er der for å undersøke om mannen kan ha vært utsatt for en ulykke.

- Vi ønsker å sjekke om mannen kan ha blitt påkjørt eller noe. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, men vi rykket ut til stedet for å forsøke å avklare hva som har skjedd, fortelles det fra operasjonssentralen.

Ni bilister fikk forelegg

På Strand i Sortland hadde utrykningspolitiet stilt seg opp for laserkontroll.

Det tok ikke lang tid før det første forelegget ble skrevet ut. I alt ble det skrevet ut ni forenklede forelegg denne søndagsmorgen på Strand, men det ble ingen førerkortbeslag denne gangen.

Den høyeste hastigheten som ble målt var 63 kilometer i timen i 50-sonen, som betyr at den litt travle bilisten må ut med i alt 3.800 kroner i bot.

217 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 17.748 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 217 meldte tilfeller siste døgn.

Det er over dobbelt så mange nye tilfeller som det ble meldt om til samme tid i forrige uke. De to siste dagene er det meldt om 515 nye tilfeller her i landet.

Den siste uken er det totalt meldt om 1.292 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Til sammen er 1,56 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge.

I alt var 44 koronapasienter innlagt på sykehus fredag. Tre pasienter ble behandlet i respirator.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

Fikk trommeavslag

Gas Terapi ved Gunnar Arnliot Steinholm fikk i næringsstyret forrige uke avslag på sin søknad om 32.000 kroner fra Andøy kommunes næringsfond til prosjektet «Sjamantrommeutvikling».

– Prosjektet kan ikke sees på som å være et prosjekt som stimulerer til næringsaktivitet i henhold til handlingsplanens mantra, skriver næringssjef Brit Erlandsen i sin vurdering av søknaden. Et enstemmig næringsstyre var enig og avslo søknaden uten debatt.

298 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er 28 flere enn dagen før og 163 flere enn til samme tid forrige uke.

Den siste uken er det totalt meldt om 1.163 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Til sammen er mer enn 1,54 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge.

Smittetallene har ikke vært så høye som nå siden slutten av mars. Da hadde Norge på det meste mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

Men fortsatt er langt færre innlagt på sykehus – og andelen som tester positivt, er lav.

Til forskjell fra mars er det langt flere smittetilfeller som blir oppdaget nå. Helsemyndighetene anslår at rundt halvparten av tilfellene blir funnet.

Da smitten var som høyest i mars, testet myndighetene mellom 2.000 og 6.000 personer daglig, og flere dager fikk opp mot 10 prosent av de testede påvist koronasmitte.

Tester langt flere

Til sammenligning testet man 15.000 personer tirsdag denne uken og 20.000 mandag denne uken. Andelen smittede blant de testede de to dagene var på henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier man ikke kan sammenligne situasjonen som er nå med situasjonen i mars.

– Vi regner med at i mars og april så var det flere tusen som ble smittet, men nå så finner vi omtrent halvparten av tilfellene. Så vi har en mye bedre oversikt nå, sier han til NRK.

Tre i respirator

I alt var 44 koronapasienter innlagt på sykehus fredag, det er like mange som dagen før. Tre pasienter behandles i respirator.

På den verste dagen 1. april i år var 325 innlagt på sykehus med covid-19 i Norge.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

(NTB) NTB

Årets ungdomsbedrift i Hadsel er kåret

Mjølner UB har vunnet prisen for beste forretningsidé i Grunderidol i Hadsel.

Det var syv ungdomsbedrifter bestående av elever ved VG2 medieproduksjon og VG studiespesialiserende som deltok i konkurransen.

De gjør oppdrag innen foto, vidoe og grafisk design, og har allerede skaffet seg flere kunder.

– Ved hjelp av foto, video og grafisk design hjelper vi våre kunder med å nå ut, sier Håvard Bergseng Rødsand i Mjølner UB til VA.

Bedriften består av Nikolay Gangvik, Willliam André Skaaden, Oliver Bergland, Victoria Haugnes og Håvard Bergseng Rødsand.


Sier nei til WizzAir i fylkeskommunen– Dette handler om at Nordland fylkeskommune er en stor innkjøper. Vi setter ned foten for et selskap som ikke gir de ansatte mulighet til å inngå tariffavtaler, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen følger opp med å påpeke at Nordland fylkeskommune skal være tydelig på at ansatte ikke skal benytte selskapet siden de ikke legger til rette for et organisert arbeidsliv.

– Retten til å organisere seg er en grunnleggende rettighet i arbeidslivet og en grunnpilar i den norske modellen, sier Bøkestad Andreassen.

Nordland fylkeskommune vedtok allerede i 2016 innkjøpspolicy. Her slås det fast at anskaffelser skal støtte opp om fylkeskommunens samfunnsansvar. Samfunnsansvar defineres her som miljø, arbeidsliv og læreplasser.

– Nordland fylkeskommune er en stor og viktig innkjøper i Norge. Vi skal bruke vår rolle og posisjon til å fremme det seriøse arbeidslivet, sier fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik Sp).

I et intervju med Dagens Næringsliv har grunnleggeren for Wizz Air, József Váradi, uttalt at han mener fagbevegelsen er «barnslig, nasjonalistisk og proteksjonistisk.»

– Det er uhørt. Nordland fylkeskommune skal ikke kjøpe tjenester med selskaper med denne type holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet, sier Tomas Norvoll.

Solid resultat, men hard konkurranse


Konsernsjef Liv Ulriksen er fornøyd med tallene hun nå legger frem, men peker på at konkurransen hardner til.

– Både våre tradisjonelle konkurrenter og helt nye konkurrenter puster oss i nakken. Det gjør at vi både må ha fokus på å levere tjenester som svarer til kundens forventninger, og vi må gjøre mer for mindre – altså ha et tydelig kostnadsfokus. Det mener jeg disse resultatene viser at vi mestrer, men vi må belage oss på å jobbe enda hardere i tiden som kommer.

Konsernsjefen er også tydelig på at vi på ingen måte er gjennom koronakrisen.

– Smitteoppblomstringen vi er vitne til, og det faktum at vi fortsatt ikke har klar noen vaksine, gjør at usikkerheten fortsatt er stor. Deler av næringslivet ligger nede, mens andre deler fortsatt er stimulert gjennom statlige ordninger. Hvilke permanente konsekvenser korona vil gi vet vi ikke ennå, men heldigvis ser det så langt ut som om nordnorsk næringsliv klarer seg godt. Det er helt klart også en medvirkende årsak til at vi leverer som vi gjør.

Konsernet har fortsatt god utlånsvekst. Veksten innenfor personmarkedet siste 12 måneder er på 3,3 prosent, mens veksten på næringslivssiden har vært på 10,9 prosent.

– Veksten er sunn, slik vi ser det. I boligmarkedet ser det ut til at etterspørselen etter boliger er i god balanse med tilgangen på boliger. Når renten er så lav som nå, er denne balansen spesielt viktig for at ikke prisene skal bli for høye. At vi vokser innenfor næringsliv henger delvis sammen med at vi satser tungt i dette markedet, parallelt med at nordnorsk næringsliv fortsatt tjener penger. Her er også et etterslep fra investeringsbeslutninger som er gjort tidligere. I tillegg har Nord-Norge høy andel eksportrettet virksomhet som har fordel av en vedvarende svak norsk krone, sier Ulriksen

Fikk trommeavslag

Gas Terapi ved Gunnar Arnliot Steinholm fikk i næringsstyret forrige uke avslag på sin søknad om 32.000 kroner fra Andøy kommunes næringsfond til prosjektet «Sjamantrommeutvikling».

– Prosjektet kan ikke sees på som å være et prosjekt som stimulerer til næringsaktivitet i henhold til handlingsplanens mantra, skriver næringssjef Brit Erlandsen i sin vurdering av søknaden. Et enstemmig næringsstyre var enig og avslo søknaden uten debatt.

Knallmåling for Sp – Stjeler Ap-velgere

Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler.   Foto: Berit Roald/NTB

Sp rykker fram 2,3 prosentpoeng, viser Norstats nye oktobergallup for Vårt Land.

Fremgangen kommer etter at Sp har fått mye oppmerksomhet som følge av Jan Bøhlers overgang fra Arbeiderpartiet. Med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror framgangen er knyttet til noe annet.

– For Sp kommer fremgang når vi får vist fram viktige verdier: At stortingsrepresentanter skal være ombudsmenn. Vi skal være i hverdagen og lytte, samt å sikre politiberedskap og en sosial profil, sier Vedum til Vårt Land.

For klimapartiene SV, Miljøpartiet (MDG) og Venstre er resultatet av målingen dystrere, ifølge Vårt Land.

Alle tre har opplevd tilbakegang, og sammen får de nå ikke mer enn 12,7 prosent oppslutning, mot 17 prosent ved samme tid i fjor.

Oppslutning: Ap 25,3 (0,9), H 24,3 (-1), Sp 16,6 (2,3), Frp 13,2 (-0,1), SV 6 (-1,8), Rødt 4,1 (0,7), MDG 3,7 (-0,5), KrF 3,4 (-0,7), V 3 (-0,2).

Målingen ble gjennomført fra 12. til 18. oktober av Norstat for Vårt Land. Det er 962 respondenter.

(©NTB)

(NTB) NTB

Falsk sms fra Elkjøp: – Ikke bit på

Elektronikkjeden opplever nå en ny storm med falske SMS-er i omløp. Oppfordringen fra Elkjøp er klar: Ikke bit på!

– Vi har fått flere henvendelser om dette siste forsøket, og det viktigste vi gjør nå er å informere i de kanalene vi kan for å sikre at kundene våre ikke lar seg bli svindlet. Det kommer stadig nye og mer kreative løsninger, som gjør at det ikke alltid er like enkelt å se forskjell på hva som er reelt og hva som er svindel, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge i ei pressemelding.

SMS-ene som blir sendt ut kan inneholde et utenlandsk nummer, skrivefeil og linker til andre nettsider enn elkjop.no. Disse tingene skal man være oppmerksom på, forklarer kommunikasjonssjefen.

– Dersom man blir sendt til en annen nettside, blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan kundene våre med trygghet vite at dette ikke kommer fra oss. Vi råder alle til å være oppmerksomme, slette sms-er og e-poster som ser mistenkelige ut. Skulle man være så uheldig at man har registrert kontaktopplysninger på en side man senere ser ikke er oss, råder vi til å kontakte banken og sperre sin konto med en gang, sier Schøyen Bergly.

Flyforsinkelser til og fra Evenes

På Østlandet har vinteren kommet tirsdag morgen, og Norwegian-flyet fra Oslo som skulle lande på Harstad/Narvik lufthavn Evenes tirsdag klokka 10.35 er forsinket. Ifølge Avinor er nå forventet ankomst klokka 12.05.

Det betyr at Norwegian-flyet som skal gå til Oslo fra Evenes i dag klokka 11.05 også er forsinket. Ny tid blir klokka 12.15, ifølge Avinor.

Inviterer til digitalt ungdomsting

Nordland fylkeskommune inviterer samtlige kommuner i Vesterålen til å delta på digitalt Ungdommens fylkesting 2020. Dette går av stabelen 31. oktober og alle kommunale ungdomsråd i Nordland og fylkesdekkende organisasjoner for ungdom til å delta.

- Vi oppfordrer de som deltar til å delta samlet; at ungdomsrådet og organisasjonens styre møtes fysisk for å delta sammen. Start gjerne møtet litt før arrangementet starter, slik at dere har mulighet til å diskutere innholdet og temaene på arrangementet før dere logger dere på, oppfordrer fylkeskommunen.

Det endelige programmet er ikke klart, men vil bli sendt ut og delt så snart alt er på plass. I løpet av fylkestinget skal følgende skje:

- Det bli gitt noe informasjon fra Ungdommens fylkesråd, blant annet om hva som er status for arbeidet med UNGplan og hvordan dere kan søke om midler fra Ungdommens fylkesråd


Lørdag kan det bli hotellstreik

Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for nesten 800 hotellansatte fra lørdag. Frist for å komme til enighet i meklingen er midnatt fredag.

Denne uken er det mekling på Riksavtalen, der Fellesforbundet har over 7500 medlemmer innen hoteller, restauranter, kantiner og cateringselskaper. Frist i meklingen er satt til midnatt fredag, noe som kan bety streik fra lørdag morgen, skriver Fri Fagbevegelse.

Fellesforbundet varslet mandag plassfratredelse for 774 arbeidstakere ved 36 hoteller i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø.

En sentral sak i forhandlingene er den utstrakte bruken av tilkallingsvikarer og ekstrahjelp i bransjen.

– Vi har valgt å gjør begrenset uttak, siden det er en vanskelig situasjon i bransjen. Dersom vi ikke kommer til løsning og det blir konflikt, vil selvfølgelig uttaket bli trappet opp betydelig, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Clas Delp.

(©NTB)

(NTB) NTB

Skal kåre beste miljøkommunen i Nordland


Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen. Vinneren av prisen får en premie på 100 000 kr.

- Grunnen til at vi har opprettet denne prisen er at vi vil minske utslippet i kommunene i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø. Vi mener at ved å engasjere kommunene og befolkningen i kommunene, vil man også kunne spre et eierskap til gode klimatiltak og miljøtiltak. I tillegg skape et positivt bilde av hva kommunene og befolkningen gjør for å ta vare på naturen vår og klimaet, forteller Tobias Remmen Pettersen og Samuel Didrik Erdahl Kaspersen i Ungdommens fylkesråd i Nordland.

Det er Ungdommens fylkesting i Nordland som står bak ideen. Ungdommens fylkesting er et ting som består av to ungdommer fra hver kommune i Nordland, og Ungdommen fylkesting velger hvert år ut et råd (Ungdommens fylkesråd) som skal jobbe med å fremme ungdommens saker.

- Det er vi som er ansvarlig for å jobbe med miljøsakene i Ungdommens Fylkesråd, og vi har også jobbet med å lage denne prisen. Vi har også samarbeidet med avdeling for samfunnsutvikling i fylkeskommunen, forteller de.

Målet vårt er altså å minske utslippet i Nordlands kommuner, ta vare på lokalmiljøene rundt i Nordland og å spre bevissthet om klima og miljø gjennom denne prisen.

- Vi vil også at vinnerkommunen skal bli et miljøforbilde for de andre Nordlandskommunene, avslutter Samuel og Tobias.

Fremtidsplanene til denne prisen er at den skal deles ut hvert år.

Skal motvirke ensomhet blant eldre

Øksnes kommune har fått midler til to konkrete prosjekter for å motvirke ensomhet blant eldre som bor hjemme. I brev fra fylkesmannen påpekes det overfor kommunen at det tildeles totalt 328.000 kroner til:

- Kultur for eldre – et skriveprosjekt – kr. 128.000.

- Fra ensomhet til fellesskap – kr. 200.000.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for denne sårbare målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan.

Tilskuddet skal anvendes til konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode i den pågående koronasituasjonen. Tilskuddsmidlene skal ikke brukes til investeringer, inventar og ordinær drift eller tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål.

Nytt innovasjonsprosjekt til Nordlandssykehuset


Formålet med prosjektet «Checkware – Brukerstyrt oppfølging av barn og unge med fedme/overvekt» er å samle og dele kunnskap for å bidra til et bedre behandlingstilbud for alle barn og unge med overvekt og fedme, og på den måten bidra til bedre livskvalitet for den aktuelle målgruppen og deres pårørende.

Klinikksjef Anita Kvarsnes tror den nye teknologien åpner for helt nye muligheter for oppfølging av barn og unge som sliter med fedme og overvekt.

– Ved å innføre Checkware kan vi legge til rette for bedre oppfølging av pasientgruppen. Prosjektet gir våre klinikere nye og langt bedre forutsetninger for å overvåke pasientgruppens helsetilstand. Checkware innebærer avstandsoppfølging av pasienter, og gir oss muligheten til å følge opp pasienter på en langt bedre og mer treffsikker måte. Vi får bedre informasjon og kan sette inn bedre og mer treffsikre tiltak.

I tillegg til den interne faglige utviklingen dette åpner for, er samhandling og samarbeid med andre aktører en viktig del av prosjektet. Kvarsnes gleder seg nå til å ta fatt på arbeidet sammen med prosjektgruppen.

– Vi har satt sammen en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av leger, sykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg er Senter for klinisk støtte og dokumentasjon involvert for å bidra med teknologistøtte. Det er også svært viktig at Ungdomsrådet deltar med egen brukerrepresentant, sier hun og fortsetter:

– Samhandling vil bli kjempeviktig i dette prosjektet. Bodø kommune deltar, men på sikt er det også plass til andre aktører som ønsker samarbeid. Nå er det bare å komme i gang!

Investerer 10 millioner i boligbygging i Gullesfjord


Bygda har lenge manglet tilgang på nye boliger – men nå er de nødvendige vedtak fattet, og det er endelig klart: i regi av Kvæfjord eiendom blir det investert drøyt 10 mill til boligbygging på Flesnes i Gullesfjord.

"Man regner med at arbeidet med oppsett av de nye boligene vil starte første kvartal over nyttår", står det å lese i en pressemelding.

Hammerfest venter på ny runde med prøvesvar

Nye smittetilfeller leder til nye runder med smittesporing og oppfølging av nye nærkontakter. Kommunen ventet søndag på svar fra mellom 50 og 80 prøver.

– Vi venter at det vil komme flere positive svar, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Ordføreren håper resultatene vil bli klare i løpet av søndag eller mandag. Hun beskriver situasjonen som under god kontroll og berømmer byens befolkning for å slutte opp om smitteverntiltakene.

Til sammen er 15 personer bekreftet smittet i byen i forbindelse med utbruddet, som har tilknytning til Hammerfest sykehus. Tolv av disse er helseansatte.

Av de tre nye smittetilfellene som ble bekreftet lørdag kveld, er to helseansatte og én er samboer til en som allerede var smittet. Alle tre var allerede i karantene da de ble testet.

Kommunen anmoder folk til å holde to meters avstand inntil videre. Det gjelder ikke skoler og barnehager, som fortsatt drives på såkalt gult nivå.

Til sammen 123 personer er satt i karantene, og om lag halvparten av disse er ansatte ved sykehuset. Sykehuset har fått bistand fra andre klinikker og sykehus i Nord-Norge for å sikre driften, men noen planlagte behandlinger og operasjoner er utsatt.

(©NTB)

(NTB) NTB

97 nye koronasmittede registrert siste døgn

Dagen før ble det registrert 135 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Til sammen var 1.198.048 personer fram til fredag testet for koronavirus i Norge. I alt 28 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn dagen før. Tre pasienter får respiratorbehandling. Disse tallene oppdateres ikke av FHI i helgen.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn.

FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

(NTB) NTB

Finnmarkssykehuset for halv maskin på grunn av koronautbrudd

Ti ansatte er så langt smittet av covid-19, og rundt 60 er i karantene.

Alt av planlagte operasjoner og behandlinger utsettes, opplyser kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset til NTB.

De som trenger øyeblikkelig hjelp, får det, og kreftbehandling blir ikke berørt, presiserer han.

Pasienter som får utsatt behandling, vil få direkte beskjed om det.

I tillegg vil flest mulig pasienter bli skrevet ut eller flyttet til andre steder for å hindre smittespredning.

– Vi ønsker å ha færrest mulig på sykehuset, sier Palm, som er glad for all hjelpen som er sendt til sykehuset fra andre steder i helseregionen.

Søndag kveld klokka 18.30 holder sykehuset en ny pressekonferanse om situasjonen.

(©NTB)

(NTB) NTB

135 nye koronasmittede registrert siste døgn

Dagen før ble det registrert 184 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Til sammen var 1.198.048 personer fram til fredag testet for koronavirus i Norge. I alt 28 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn dagen før. Tre pasienter får respiratorbehandling.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn.

FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.

(©NTB)

(NTB) NTB

Eiendommene til Vesterålen begravelsesbyrå skilles ut i nytt selskap

Reidar Dag Aas har startet opp selskapet LR Aas Eiendom AS, som skal drive med utleie av leiligheter og forretningseiendommer. Reidar Dag Aas, som er daglig leder for selskapet, forteller at kontorlokalene til Hadsel begravelsesbyrå har blitt overført til dette selskapet. De skal også på sikt kjøpe og selge andre eiendommer.

Av registermeldingen fra Brønnøysundregisteret framgår det at selskapet har egenkapital på en million.

Utsatt i mars – kan endelig hylle Terje Nilsen

– Nå får vi endelig høre den! Konserten "Hilsen Terje Nilsen" skulle vært spilt på Sortland og Vinterfestuka i Narvik i mars. Fredag 16. oktober står musikerne endelig på scenen, skriver Kulturfabrikken i Sortland i en pressemelding

Det er altså endelig klart for hyllesten av visepoeten som gikk bort i 2019. Mannen bak "Mjelle" og Blå ballade" etterlot seg en stor viseskatt. Den skal nå frem i lyset, over et halvt år etter forestillingen egentlig skulle vært spilt.

Det var etter Nilsens bortgang at ideen om konserthyllesten kom. Torgeir Stensland og Sindre Myrbostad fikk samlet et knippe musikere fra Sortland til hyllesten.

– Låtene spenner fra melankolske kjærlighetssanger og rølpete viser til barnesanger for både barn og voksne. Dette prosjektet ble produsert til Sortland Jazzfestival og de nye versjonene av Nilsens låter ble presentert for Sortlands-publikummet under festivalen i september 2019. Det ble en stor suksess, med utsolgt konsert, ekstraoppsetning og strålende tilbakemeldinger fra et svært begeistret publikum, skrives det i pressemeldingen.

Medvirkende: Torgeir Steinsland, vokal; Sigrun Tara Øverland, vokal, lyre og autoharpe; Rune Nielsen, gitar; Rasmus Johansen, bass; Håkon Kristiansen, trommer; Lisa Holstad, vokal og cello; Sindre Myrbostad, vokal og piano.

Turlaget har fortellerstund

Ifølge en pressemelding av turlaget skal de nemlig arrangere en fortellerstund i gammen på Hadsel lørdag. I meldingen skriver turlaget at barna må ha med seg foreldre eller en annen voksen.

På grunn av smittevern er det påmelding til arrangementet og et begrenset antall deltakere i år, melder turlaget.

Turen starter på ettermiddagen ved Hadsel kirke og skal følge veien til Lyngen gård og videre til gammen. Der lover turlaget å fyre opp i ovnen, slik at medbrakt mat kan nytes. Så starter fortellerstunden i regi av Barnas Turlag, der Steinar Jakobsen skal fortelle historier, som både er spennende og kanskje litt skumle, skriver turlaget.

Prisvinner inntar Kulturfabrikken

Hva skjer når samtidsmusikken møter såpeopera og radiobingo? Svaret kan komme i Kulturfabrikken på lørdag.

Da kommer nemlig orkesteret Tøyen fil og klafferi på besøk, og med seg i bagasjen har de en konsert og forestilling som kanskje kan gi oss svaret på hvordan det er å krysse samtidsmusikk med såpeopera og radiobingo.

I en pressemelding skrives det at dette er en konsert utenom det vanlig. Tøyen fil og klafferi har sin bakgrunn fra Tøyen i Oslo og ble dannet i 2010. Orkesteret består av Hanne Rekdal (fløyter og fagott), Kristine Tjøgersen (klarinett), Eira Bjørnstad Foss (fiolin) og Tove Margrethe Erikstad (cello). Kristine Tjøgersen er komponist og mottok nylig Arne Nordheims komponistpris for 2020. Hennes musikk blir å høre under forestillingen.

Med seg har de også Lars Skoglund fra Hamarøy, som skal ta med publikum på fluebinderkurs, stjernetitting og radiobingo.

Det er nyMusikk Nordland som står bak forestillingen.