Resultatet halvert for Hadsel Maskin

Årsresultatet for Hadsel Maskin AS endte over halvparten så lavt i fjor kontra 2018, fra 2.002.904 kroner til 940.653 kroner, ifølge regnskapet.

Fremdeles pluss: Selv om det har sunket, er det fremdeles pluss for Hadsel Maskin AS. 

nyhetsstudio

Inntektene gikk så vidt ned i løpet av fjoråret, fra drøye 47 millioner til 45,9 millioner kroner.