Sannes anker til lagmannsretten

Toine Sannes anker dommen til lagmannsretten.

Toine Sannes og advokat Alf Kåre Knudsen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

I forrige uke kom dommen i arbeidsrettssaken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo. Sannes mente seg feilaktig avskjediget, men fikk ikke medhold av tingretten.

Dommerne var ikke helt enige. Tingrettsdommer, Hans Edvard Roll, hadde med seg den ene meddommeren i frifinnelsen av Hadsel Asvo, mens den andre ville dømme.

Sannes sin advokat, Alf Kåre Knudsen, melder at dommen ankes.


Rettsaken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo er over:

Krever ikke jobben tilbake: - Uttalelser fra tidligere kolleger i retten gjorde det umulig

Fredag var siste dag av rettsaken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo. Her kom det frem at Sannes ikke lenger krever jobben tilbake, men kun krever erstatning.

 

– Tingretten er internt uenige, og har delt seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet har etter vår oppfatning på en grundig måte gjennomgått rettstilstanden vedrørende stillingsvern, herunder hvilke krav som stilles til saksbehandling og ikke minst hvilken terskel som gjelder ved avslutning av ansettelsesforhold, sier Knudsen til VOL.

–  Mindre konvensjonell

Knudsen sier også at mindretallet også har forholdt seg til hvilke krav som stilles til bevisvurdering i denne type saker, og etter dette konkludert med et resultat som kan forventes av en domstol i en stillingsvernssak: at det verken forelå oppsigelses- eller avskjedsgrunn av Toine Sannes.


Finn Sture Hultgrens forklaring i arbeidsrettsaken:

– Ville få ut Toine pent og pyntelig

Onsdag og torsdag var det styreleder i Hadsel Asvo, Finn Sture Hultgren, sin tur til å forklare seg i saken rundt Toine Sannes' søksmål mot Hadsel Asvo. Her ble det fokus på Sannes' egenskaper som leder og hvorvidt Hadsel Asvo hadde grunnlag for avskjedigelse.

 

– Rettens flertall har valgt en mindre konvensjonell fremgangsmåte, som etter vår oppfatning har påvirket resultatet. Dette vil bli nærmere utdypet i anken.

–  Glad for medhold

Toine Sannes sier hun er glad for at den ene meddommeren ga henne medhold i saken.

–  Jeg er glad for at rettens mindretall gir meg fullt medhold i at jeg har mistet jobben uten at det foreligger saklig grunn til det. Så ser jeg at flertallet mener det motsatte, uten at det gis noen konkrete eksempler eller juridisk begrunnelse på hva det er jeg kan klandres for.  Jeg var ikke klar over at det kunne fungere slik i Vesterålen tingrett og er glad for at min fagforening støtter meg i at dommen skal ankes til lagmannsretten.

Tar det til etterretning

Hadsel Asvo uttaler gjennom sin advokat, Oddmund Enoksen, følgende etter anken:


Arbeidsrettsaken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo igang:

– Lederstilen har gjort ansatte syke

Tirsdag startet arbeidsrettsaken mellom Toine C. Sannes og Hadsel Asvo i Vesterålen tingrett. Det er satt av fire dager til saken.

 

–  Hadsel Asvo har ingen kommentar utover at man tar til etterretning at Sannes har valgt å anke dommen.