Optimisme etter ambulansemøte, men...:

– Mange vurderer stillingene sine om det ikke blir bedring

De ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen fikk forsikringer om at deres bekymringer er tatt på alvor. Men økonomien er hovedproblemet. – Hvis ting ikke blir bedre står vi uten ambulansetjeneste om noen år, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen.

Tillitsvalgt Yngve Jakobsen i ambulansetjenesten på Sortland.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Torsdag hadde ambulanseledelsen møte med de ansatte ved ambulansetjenesten i Vesterålen. Erfaringene etter at den nye ambulanseplanen trådte i kraft, og Sortland fikk én ambulanse mindre, ble diskutert.