Ankesaken mellom Toine Sannes og Hadsel Asvo starter 13. august

Stor avstand mellom partene - lite trolig med forlik

Toine Sannes tapte saken mot Hadsel Asvo i tingretten, og det ble raskt klart at hun ville anke. Anken går i Tromsø 13.-18. august.

Toine Sannes med advokat Alf Kåre Knudsen i rettssaken mot Hadsel Asvo i Vesterålen tingrett vinteren 2017/2018.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

På mandag er det en uke til ankerettssaken mellom Hadsel Asvo og Toine Sannes avholdes i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.