–  Vi har fått to til tre henvendelser

Per Erik Hagen, leder for politiets driftsenhet i Lofoten og Vesterålen, forteller at de har fått henvendelser fra folk som mistenker at de har blitt dopet på årets Fæsterålen.

Per Erik Hagen, leder politiets arbeid i Lofoten og Vesterålen.  Foto: Politiet

Pluss

– Vi har fått to til tre henvendelser fra folk som har opplevd dette. Det er dog ikke kommet inn noen anmeldelser, forteller han.