Må i fengsel i fem år for voldtekt og samleie med mindreårige:

«Tiltalte har opptrådt kynisk og kalkulerende»

En mann fra Vesterålen er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel i fem år, og må betale til sammen 300.000 kroner i oppreisning til to fornærmede.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar fikk ikke medhold i sin straffepåstand. Lagmannsretten skjerpet fengelstraffen med syv måneder.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Mannen møtte for lagmannsretten i forrige uke etter at Trondenes tingrett i januar dømte han til fengsel i fire år og fem måneder og en samlet oppreising på 275.000 kroner til to unge jenter. Mannen var da anklaget for ett tilfelle av voldtekt, flere samleier med en jente under 14 år samt flere samleier med en jente under 16 år. Han var også anklaget for å ha kommet med trusler som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Han skal ha sagt til en av de fornærmede i saken at han kunne «drepe henne her og nå».