– Jeg fant ikke ut hva det var, og googlet det. Der fant jeg mange argumenter for og mot dette programmet

Formannskapet drøftet torsdag implementering av PALS i Sortlandsskolen. De vedtok enstemmig at det skal gjennomføres en høring. Det ble også vedtatt at programmet skal utredes i forhold til personopplysningslovens bestemmelser, og at ulike og mulige tiltak skal sees på.

Det var flere i formannskapet som følte det var vanskelig å forstå hva PALS er, noe vedtaket gjenspeilet i form av at de ønsker å utrede videre, samt sende på høring.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Pluss

Saken var oppe til drøfting i driftsutvalget 6. september i år og ble vedtatt samme dag.