Mattilsynet: OK at sauene går lengre ute

Mattilsynet ser ikke noe i veien med å la dyrene gå ute lengre enn vanlig, såframt velferden til dyrene er tatt vare på.

Lengre på beite: I disse dager holder bøndene på med sauesankingen, men i år blir sauene sluppet ut igjen uten lammene slik at de kan gå på beite lengre. Foto: Marit Bjørkheim 

Pluss

– Dyreeier skal føre tilsyn med dyra minst en gang i uka når de går i utmarka, oftere dersom det er økt fare for at de kan lide. For eksempel dersom de går ute så sent at det begynner å bli lite mat. Så lenge det er nok mat og vann for dyra er det ikke noe i veien for at de går ute lenger enn vanlig, sier seniorinspektør og veterinær i Mattilsynet, Karl Erik Birkeland.