Lokal trafikklærer hevder han taper kunder til offentlig ansatte

En privat trafikklærer i Hadsel mener han taper kunder til offentlig ansatte ved Hadsel videregående skole. Rektor Inge Holm ser ikke problemet, men nå vil Nordland fylkeskommune som arbeidsgiver se nærmere på praksisen.

Trafikklærer Finn Halvard Andersen taper kunder til offentlig ansatte ved Hadsel videregåede skole som driver tafikkopplæring som bigeskjeft.   Foto: Pia-Elise S. Dahl

Pluss

Trafikklærer Finn Halvard Andersen ved Sentrum Trafikkskole AS på Stokmarknes har over tid sett at han får stadig større konkurranse fra hundre prosent offentlig ansatte i Nordland fylkeskommune.